Farmy fotowoltaiczne


Farma fotowoltaiczna to prawdziwy krok na przód w kierunku innowacyjności oraz nowoczesnej technologii pozyskiwania alternatywnych źródeł energii. W naszym kraju wciąż jesteśmy na początku tej drogi, jednak inspirujemy się projektami, które już od wielu lat stanowią chlubę państw zachodnich gwarantując bezpieczne i niezależne źródło energii dla firm i przedsiębiorstw, a nawet klientów prywatnych. To dziś jest najlepsza perspektywa bezpieczeństwa energetycznego.
Farmy fotowoltaiczne są obecnie największą możliwą realizacją, której celem jest pozyskiwanie i wykorzystywanie odnawialnej energii słonecznej. Ich łączna moc elektryczna mieści się w przedziale od 200 kW do 2 MW.

Eksploatacja farmy

Bezpieczna i efektywna eksploatacja farmy wiąże się ze spełnieniem pewnych koniecznych warunków. Jednym z nich jest instalacja systemu wizyjnego monitoringu. Pozwoli to na bieżący podgląd w czasie rzeczywistym całej inwestycji i monitorowanie wydajności produkcji energii.  Dzięki takiemu rozwiązaniu można kontrolować bezusterkowość działania wszystkich urządzeń. Istotna jest także ochrona miejsca inwestycji przed dostaniem się na jej teren osób nieupoważnionych czy nawet zwierząt.

Konieczne jest zabezpieczenie całego terenu. Podczas eksploatacji urządzeń, należy zachować ostrożność, ponieważ grożą porażeniem prądem elektrycznym.

Zaleca się ponadto ubezpieczenie całej inwestycji w celu uniknięcia obciążających finansowo szkód. Istnieje bowiem duże niebezpieczeństwo kradzieży lub uszkodzenia urządzeń w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych, jak np. tornado czy grad ( na ogół grad do 2,5 cm średnicy nie powinien stworzyć większych szkód na farmie)

Kolejnym rozsądnym krokiem eksploatacji farmy jest odpowiedni wybór serwisu, aby gwarancje były jak najszybciej realizowane. Zaleca się pełną kontrolę farmy przynajmniej raz do roku. Sprawdza się wówczas mocowania lub panele fotowoltaiczne. Dobrze jest posiadać dodatkowy panel lub inwerter w razie uszkodzenia lub awarii.

Najmniej przyjemnym warunkiem użytkowania farmy jest konieczność dokonywania opłat podatkowych, jak podatek dochodowy oraz gruntowy. Inwestor jest do tego zobowiązany ze względu na fakt uruchomienia własnej działalności gospodarczej, co jest warunkiem realizacji całej inwestycji. Wciąż nie ma sprecyzowanych przepisów dotyczących obowiązku uiszczania podatku od nieruchomości, aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości inwestor będzie podlegał takiej konieczności.

Konieczne środki ostrożności oraz utrzymanie terenu inwestycyjnego:

-        utrzymanie terenu – częste koszenie trawy, która może zarastać panele i zakłócać jej funkcjonalność. Już na etapie projektowania należy wziąć pod uwagę ten istotny aspekt,

-        pod żadnym pozorem nie wolno usuwać pokrywy śnieżnej gromadzącej się na powierzchni paneli, ponieważ można je uszkodzić. Zalegający śnieg nie wpływa na ich wydajność, ponieważ w okresie zimowym uzysk energii jest zbyt mały,

-        nie wolno czyścić zabrudzonych paneli, ponieważ można je uszkodzić wodą, środkami chemicznymi lub poprzez kontakt mechaniczny. Wyjątek stanowią odchody ptaków, które przyczyniają się do odbarwienia szkła i utraty funkcjonalności paneli.


Aktualności przegląd


 

Skorzystaj z 40% dopłaty do instalacji fotowoltaicznej. O szczegóły zapytaj naszych konsultantów.