Aktualności przegląd


Program PROSUMENT

Informacja o programie 

Twórcą Programu PROSUMENT jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadaniem programu jest wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Pełna nazwa programu brzmi „Wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 4”. Jest on kontynuacją projektu, który zakończy się w 2014 roku i zarazem rozszerzeniem programu „Wspieranie rozproszonych źródeł energii. Część 3”.  Jego założeniem jest wspieranie rozproszonych źródeł energii odnawialnej, aby osiągnąć efekt ekologiczny -  ograniczyć lub całkowicie uniknąć emisji CO2. Ponadto ma na celu promowanie technologii OZE, podnoszenie świadomości proekologicznej oraz rozwój rynku dostawców urządzeń. Wiąże się to z kolei ze zwiększeniem ilości miejsc pracy w tym sektorze gospodarki.

Trzeba podkreślić, że program ten szczególnie wspiera mikroinstalacje, czyli instalacje OZE o mocy zainstalowanej, która nie przekracza 40 KW. Skierowany jest do osób pragnących zainwestować pieniądze we własne źródło energii,  a to wiąże się z zaoszczędzeniem pieniędzy na ogrzewaniu czy na użytkowaniu energii.


Program jest skierowany do:

  • osób prywatnych, nie prowadzących działalności gospodarczej,
  • spółdzielni mieszkaniowych,
  • wspólnot mieszkaniowych,
  • jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Program polega na dofinansowaniu zakupu oraz montażu nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, które posłużą produkcji energii elektrycznej, albo energii elektrycznej i ciepła. Energia uzyskana z tych instalacji ma być wykorzystana dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Program wspiera także wymianę istniejących instalacji na nowe; bardziej efektywne i przede wszystkim na bardziej przyjazne środowisku.

 

Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:

  • systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
  • źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

 

Budżet programu na lata 2014-2020 wynosi aż 600 mln zł. Uwzględnić należy jednak fakt, że umowy kredytów mogą być zawierane tylko do 2018 roku. Dzięki założeniom programu jest możliwe ograniczenie CO2 w wysokości 165 000 mg.

 

Podstawowymi założeniami programu jest pożyczka /kredyt preferencyjny wraz z dotacją do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji oraz sama dotacja w wysokości 20 lub 40%. Jest to więcej niż pierwotnie zakładano (poprzednie wersje projektu mówiły o 10 lub 20% dotacji). Wysokość kosztów kwalifikowanych jest ustalona i wynosi od 100 do nawet 450 tys. zł; uzależniona jest od tego, kto ubiega się o dotację.


W przypadku osób fizycznych:
  • jedno źródło energii elektrycznej lub cieplnej do 100 000 zł,
  • kilka źródeł energii elektrycznej lub cieplnej do 150 000 zł.

W przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych:

  • jedno źródło energii elektrycznej lub cieplnej do 300 000 zł,
  • kilka źródeł energii elektrycznej lub cieplnej do 450 000 zł.

 

Okres kredytowania /finansowania powstałych instalacji wynosi maksymalnie 15 lat, a oprocentowanie to jedynie 1%. Warto zauważyć, że w latach 2014-2015 zostanie wydanych 200 mln zł na ten program (100 mln zł dla prosumentów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz 100 mln dla jednostek samorządu terytorialnego); w tym 40% dotacji dla instalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych. Dla pozostałych typów instalacji dotacja będzie wynosić 20%.

W drugim etapie, który przypada na lata 2016-2020, zostanie wydana reszta kwoty, czyli 400 mln zł (sposób podziału analogiczny jak w etapie pierwszym). Warto zaznaczyć, że zmianie ulegnie dotacja dla źródeł OZE. Dla instalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych zostanie zmniejszona do 30%, a dla pozostałych instalacji (kolektory słoneczne, pompy ciepła) do 15%.


Kwoty przeznaczone dla instalacji OZE:

Systemy fotowoltaiczne:

-        dla instalacji o mocy poniżej 10 kW: 8 000 zł/kWp,

-        dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW: 6 000 zł/kWp.

Pompy ciepła:

-        dla pomp ciepła typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u.: 3 000 zł/kW,

-        dla pomp ciepła typu powietrze/woda wyłącznie dla potrzeb c.w.u.:

-        z zasobnikami c.w.u. o pojemności czynnej od 150 do 250 litrów: 5 000 zł,

-        z zasobnikami c.w.u. o pojemności czynnej > 250 litrów: 8 000 zł.

-        dla pozostałych pomp ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.: 5 500 zł/kW.

 

Ważne! Źródło energii cieplnej, jakim niewątpliwie jest pompa ciepła, nie może występować samodzielnie. Może być montowane tylko ze źródłem energii elektrycznej, czyli pompa razem z panelami fotowoltaicznymi.

 

Należy pamiętać również o tym, że urządzenia, które będą instalowane przy pomocy Programu PROSUMENT muszę spełnić odpowiednie wymagania, czyli być wysokiej jakości i posiadać gwarancję producenta urządzeń oraz rękojmia wykonawcy na co najmniej 5 lat. Ponadto osoba, która projektuje instalację oraz osoby wykonujące pracę, muszą posiadać odpowiednie uprawnienia.