Kontaktowe Dane


W razie zainteresowania, serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego, osobistego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00


Sekretariat
tel: +48 880 066 066

e-mail: biuro@archigon.pl


Prezes Zarządu

mgr inż. Daniel Drwal

e-mail: daniel@archigon.pl

Prokurent

mgr inż. Agnieszka Drwal

e-mail: agnieszka.drwal@archigon.pl 


Projektant

mgr inż. Mateusz Boruch
e-mail: mateusz.boruch@archigon.pl 


Projektant

mgr inż. Łukasz Kogut
e-mail: lukasz.kogut@archigon.pl 

Teleadresowe Dane


ARCHIGON Sp. z o.o.
ul. Traktorowa 12
33-100 Tarnów
NIP: 873-325-22-56
REGON: 123027713

Archigon Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495646, kapitał zakładowym w wysokości 250.000,00 zł opłacono w całości.