Systemy Sieciowe


Jednymi z dwóch rozwiązań związanych z zamianą energii słonecznej na elektryczną są sieciowe systemy fotowoltaiczne, które zintegrowane są z siecią publiczną. Mogą to być zarówno elektrownie słoneczne, w skład których wchodzi wiele paneli fotowoltaicznych, jak również instalacje montowane na budynkach i stosowane w celach prywatnych. Zamiana prądu stałego na zmienny, o odpowiednich parametrach, jest zasługą wykorzystania inwertera, dzięki czemu rozwiązanie to można stosować w domach jednorodzinnych.

Rozwiązanie ekonomiczne dla domów

Zaletą tego systemu jest to, że nawet w sytuacji, gdy panele fotowoltaiczne nie są w stanie wyprodukować wystarczającej ilości energii, jej niedobory można uzupełnić dzięki sieci publicznej. Działa to również w drugą stronę – sieć jest w stanie przejąć duże ilości prądu, w związku z czym, gdy wyprodukujemy jej więcej niż sprzedajemy, możemy „odsprzedać” ją do sieci. Dzięki temu układ ten nie wymaga korzystania z akumulatorów, bowiem nie ma konieczności magazynowania energii, a do pobierania i przekazywania prądu służy licznik dwukierunkowy.

Najlepsza sprawność

Możliwość wykorzystania całej energii albo przekazania jej do sieci sprawia, że tego rodzaju systemy fotowoltaiczne osiągają najwyższe współczynniki sprawności – 80 procent. To właśnie sprawność, a do tego wysoka wydajność, są wyznacznikami popularności tego rodzaju rozwiązań. Jest to również doskonałe rozwiązanie dla domów w perspektywie stale rosnących cen energii elektrycznej – stosując tego rodzaju instalacje mamy dostęp do prądu przez całą dobę, a w godzinach nocnych oszczędzamy, pobierając energię z sieci publicznej. To idealna inwestycja długoterminowa.

Oczywiście, aby panele fotowoltaiczne działały tak, jak powinny, konieczne jest ustalenie ich odpowiedniej ilości oraz położenia. Bardzo przydatne są w tym wypadku specjalne programy komputerowe, które są w stanie określić wszelkie parametry i pomóc w stworzeniu optymalnego systemu, dzięki któremu oszczędzimy i będziemy mogli korzystać z energii przez cały czas.

Teleadresowe Dane


ARCHIGON Sp. z o.o.
ul. Traktorowa 12
33-100 Tarnów
NIP: 873-325-22-56
REGON: 123027713

Archigon Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495646, kapitał zakładowym w wysokości 250.000,00 zł opłacono w całości.