Systemy Autonomiczne


Autonomiczne systemy fotowoltaiczne powstały po to, aby całą energię elektryczną pobierać z promieniowania słonecznego i móc wykorzystywać ją przez całą dobę – nie tylko w dzień, lecz także w nocy. Autonomiczność w tym wypadku oznacza uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców energii elektrycznej i jest wymagana wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia się do sieci publicznej albo jest to nieopłacalne. Najczęściej z tego typu rozwiązań korzysta się w przepompowniach, schroniskach górskich, przyczepach kempingowych oraz w systemach zasilania awaryjnego albo sygnalizacji drogowej.

Budowa i działanie

W skład tego rodzaju instalacji wchodzą:
  • panele fotowoltaiczne,
  • regulatory napięcia,
  • akumulatory,
  • inwertery (jednak tylko wtedy, gdy konieczne jest zasilanie urządzeń prądem zmiennym).

Produkcja energii odbywa się dla z góry ustalonych odbiorników, a brak połączenia z siecią energetyczną sprawia, że konieczne jest wykorzystanie specjalnych akumulatorów, które są buforem zabezpieczającym pomiędzy odbiornikami a panelami fotowoltaicznymi – te w efektywny sposób ładują baterię akumulatorów i chronią je przed przeładowaniem. Energia może być pobierana przez całą dobę i nie należy martwić się o jej niedobór – za to odpowiadają regulatory napięcia, które skutecznie doładowują akumulatory lub przekierowują z nich energię, kiedy jest to niezbędne.

Zalety autonomicznych systemów fotowoltaicznych

Podstawową zaletą jest oczywiście całkowite uniezależnienie się od dostawców energii elektrycznej – sami produkujemy wystarczające ilości energii elektrycznej i nie musimy korzystać z sieci publicznych. Sami dopasowujemy ilość paneli fotowoltaicznych i sposób ich wykorzystania, a uniwersalność tych instalacji pozwala nam korzystać z nich w miejscach, w których nie ma dostępu do sieci energetycznych– w tym także na jachtach! Ponadto rozwiązanie to jest całkowicie bezobsługowe – wystarczy dopasować do mocy odbiorników oraz czasu ich użytkowania odpowiednią ilość paneli, akumulatorów i inwerterów, określić dni autonomii, w trakcie których zła pogoda uniemożliwia produkcję odpowiedniej ilości energii elektrycznej i cieszyć się efektywnym działaniem.

Wydajność systemu fotowoltaicznego wyznacza dopasowanie chwilowej produkcji energii – najbardziej efektywna instalacja pozwala na wyprodukowanie dokładnie takiej ilości energii, jaka jest potrzebna do zasilenia wszystkich urządzeń. Musi być również zużywana równomiernie – w większej ilości za dnia, a mniejszej w nocy, kiedy nasłonecznienie jest dużo mniejsze.

System hybrydowy

Odmianą autonomicznego systemu fotowoltaicznego jest system hybrydowy, który również składa się z paneli fotowoltaicznych, ale jest wspierany energią elektryczną produkowaną przez turbinę wiatrową lub generator prądu. Najczęściej wykorzystuje się je w tych miejscach, gdzie istnieje ryzyko wyprodukowania zbyt małej ilości energii, np. tam, gdzie nasłonecznienie nie jest wystarczająco duże. Bardzo często stosuje się je również do zasilania znaków drogowych.


Teleadresowe Dane


ARCHIGON Sp. z o.o.
ul. Traktorowa 12
33-100 Tarnów
NIP: 873-325-22-56
REGON: 123027713

Archigon Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495646, kapitał zakładowym w wysokości 250.000,00 zł opłacono w całości.