Proces inwestycyjny


Określenie dokładnego przebiegu procesu inwestycyjnego w przypadku zakładania farm fotowoltaicznych nie jest łatwe, bowiem przepisy prawne w tym aspekcie są bardzo niejednoznaczne. Możliwe jest jednak stworzenie schematu ogólnego, który w odpowiedni sposób nakreśli Państwu wszystkie elementy składowe procesu – jeżeli więc myślicie o tym, aby zainwestować w fotowoltaikę, zapoznajcie się z poniższymi informacjami oraz wytycznymi, którymi warto się kierować.

Wybór odpowiedniego miejsca

Farmy fotowoltaiczne wymagają określonego miejsca, w którym będą panowały dogodne warunki do montażu paneli słonecznych, a odpowiednie nasłonecznienie pozwoli uzyskać najlepszą wydajność w produkcji energii elektrycznej. Możliwe powinno być zarówno postawienie paneli, jak również podłączenie do sieci energetycznej. Warto pamiętać, że ilość miejsca niezbędnego do sprawnej pracy systemu uzależniona jest od ilości energii, jaką chcemy wytwarzać, a w związku z tym ilości wykorzystanych paneli fotowoltaicznych. Przyjmuje się, że farmy fotowoltaiczne o mocy 1 MW, potrzebują gruntu o powierzchni 2 ha – oczywiście niezacienionego.

Wybór miejsca idealnego do przeprowadzenia inwestycji to początek drogi do osiągnięcia sukcesu. Według przepisów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, które jednakowo traktują kolektory słoneczne i panele solarne, możliwa jest budowa farmy fotowoltaicznej jedynie na podstawie zgłoszenia robót budowlanych w starostwie powiatowym. Niestety, nie są to wytyczne wiążące i wpływ na ostateczne działania będzie miała interpretacja prawa budowlanego – w przypadku instalacji posadowionych na palach niezbędne jest zwykle uzyskanie pozwolenia na budowę.

Pamiętajmy również o tym, że proces inwestycyjny realizuje się łatwiej, gdy dla określonego terenu nie ma planu zagospodarowania. W sytuacji, w której chcemy wykorzystać na danej przestrzeni panele fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej powyżej 100 kW, a plany zagospodarowania wybranego terenu nie uwzględniają na nim tego rodzaju inwestycji, niezbędne będą zmiany planów zagospodarowania. W praktyce jest to bardzo uciążliwa procedura, mogąca ciągnąć się nawet na przez kilka lat.

Projekt koncepcyjny

Przyłączenie do lokalnego zakładu energetycznego jest możliwe po złożeniu odpowiedniego wniosku, w którym zawarte będą informacje dotyczące wszelkich parametrów elektrowni, a także danych dotyczących wykorzystanych paneli słonecznych oraz inwerterów. W związku z tym już na etapie realizacji farmy nie należy zmieniać jej parametrów, bowiem warunki przyłączenia dotyczyć będą tych danych, które podaliśmy w złożonym wniosku. Należy więc potraktować ten etap poważnie i rzetelnie podać wszystkie parametry, a z pewnością w przyszłości przełoży się to pozytywnie na efektywność naszych paneli fotowoltaicznych.

Przyłączenie do sieci

Aby móc przyłączyć do sieci instalację określonej wielkości, oprócz wniosku o wydanie warunków przyłączenia, zakład energetyczny wymaga również:

  • prawnego tytułu do gruntu, bez względu na to czy jesteśmy jego właścicielami, czy dzierżawcami,
  • mapy poglądowej,
  • warunków zabudowy albo Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, jednak tylko w przypadku większych inwestycji – mikroinstalacje wymagają zazwyczaj tylko zgody gminy. Mikroinstalacją nazywamy system do 40 kW i w jej przypadku procedura przyłączenia jest znacznie uproszczona.

Wiele zależy od wielkości przedsięwzięcia – do niskiego napięcia wpiąć można do kilkudziesięciu kW, a do średniego napięcia (przy wykorzystaniu transformatora) – do kilku MW. Problem może pojawić się przy większych mocach, sięgających kilkunastu MW. Wtedy konieczne jest poprowadzenie linii do głównego punktu zasilającego, co nie zawsze jest możliwe – np. dana linia może nie posiadać wolnej mocy, a jej rozbudowa nie będzie miała sensu z punktu widzenia finansowego. Warunki przyłączenia otrzymuje się w czasie 150 dni od złożenia wniosku.

Jeżeli chodzi o opłaty – również tutaj wszystko zależne jest od wielkości inwestycji i ilości zastosowanych paneli fotowoltaicznych. Kiedy instalacje mają moc mniejszą niż 40 kW, koszty przyłączenia ponosi zakład energetyczny, a gdy instalacja ma moc między 40 kW, a 5 MW, koszty dzielone są po połowie – między inwestorem, a zakładem energetycznym. Koszt przyłączenia w całości ponosi inwestor, kiedy moc instalacji przekroczy 5 MW.

Uzyskanie koncesji i proces budowy

Posiadanie prawa do gruntu i warunki przyłączenia od zakładu energetycznego to nie wszystko, bowiem do rozpoczęcia budowy niezbędna jest jeszcze koncesja, która pozwoli na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii (w tym wypadku fotowoltaika). Koncesja taka wydawana jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i wbrew pozorom dość łatwo ją uzyskać, w związku z czym inwestorzy nie powinni przejmować się zbytnio tym punktem procesu inwestycyjnego.

Po przejściu przez wszystkie powyższe punkty, możliwe jest wreszcie rozpoczęcie budowy elektrowni słonecznej. Ten etap, kiedy warunki pogodowe są odpowiednie, a prace wykonywane są w odpowiednim tempie, może trwać zaledwie kilka tygodni, nawet jeżeli instalujemy panele fotowoltaiczne, które mają dać kilka MW mocy. Warto oczywiście zadbać o odpowiednią logistykę i opracować dokładny plan działania, kierując się zasadą \"czas to pieniądz\". Proces budowy obejmuje wykonanie fundamentów, montaż stołów, paneli, inwerterów oraz montaż stacji trafo.

Na sam koniec pozostaje już tylko zarejestrowanie się na Towarowej Giełdzie Energii (by móc wprowadzać do obrotu zielone certyfikaty) oraz odebranie elektrowni przez energetykę. Potem pozostaje już tylko użytkowanie elektrowni i tworzenie energii elektrycznej.

Cały proces inwestycyjny nie jest więc skomplikowany, jednak w trakcie jego trwania może pojawić się kilka barier, których pokonanie okazuje się często dość trudne. Do najczęstszych problemów inwestorów należy pozyskanie odpowiednich gruntów, na co wpływ mają nierówności terenu, brak utwardzonych dróg prowadzących w dane miejsce czy zbyt małe nasłonecznienie. Często problemem okazuje się też brak odpowiednich linii energetycznych, który wyklucza zbudowanie takiej elektrowni fotowoltaicznej, o jakiej myślimy. Warto jednak spędzić odpowiednio dużo czasu, by znaleźć odpowiednie miejsce i uporać się z uwarunkowaniami prawnymi – fotowoltaika to przyszłość i szansa na nieograniczoną energię.


Teleadresowe Dane


ARCHIGON Sp. z o.o.
ul. Traktorowa 12
33-100 Tarnów
NIP: 873-325-22-56
REGON: 123027713

Archigon Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495646, kapitał zakładowym w wysokości 250.000,00 zł opłacono w całości.