Najczęściej zadawane pytania


Gdzie zainstalować panele fotowoltaiczne i jak dużo miejsca przygotować?

Mogą być one montowane wszędzie tam, gdzie panuje duże nasłonecznienie – przede wszystkim na dachach budynków i wysięgnikach. Najbardziej efektywne są wtedy, gdy skieruje się je na południe. Montaż możliwy jest też na niezacienionej działce, a gdy zakładamy farmy fotowoltaiczne – na dużych, również niezacienionych powierzchniach. Ilość potrzebnego miejsca jest zależna od wielkości oraz ilości paneli – w każdym przypadku wyliczenia należy przeprowadzić indywidualnie. Najmniejsza zajmowana powierzchnia to niecałe 2 m2 (moc 0,25 kW).

Czy panele działają też w pochmurne dni?
 
Instalacje fotowoltaiczne działają w pochmurne dni, o każdej porze roku. Nawet gdy słońce nie jest widoczne, mamy do czynienia ze zjawiskiem promieniowania rozproszonego, które również zasila panele w energię – oczywiście z odpowiednio mniejszą mocą.

Jakie są koszty utrzymania systemu?

Koszty utrzymania są bardzo niewielkie, bowiem system jest bezobsługowy, a paneli fotowoltaicznych nie trzeba nawet czyścić i poddawać pracom konserwacyjnym – są one odporne na wszelkie niesprzyjające warunki pogodowe. Warto jednak poddawać je regularnej, choć niekoniecznie częstej kontroli, by uniknąć ewentualnych awarii.

Jak obliczyć roczną energię produkowaną przez instalacje fotowoltaiczne?

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej znajduje się tzw. kalkulator nasłonecznienia, dzięki któremu możemy z łatwością obliczyć roczną, uzyskaną dzięki systemowi energię – niezależnie czy korzystamy z niego w celach prywatnych, czy prowadzimy farmy fotowoltaiczne. Średnie wartości dzienne, miesięczne oraz roczne zostaną ukazane po wpisaniu mocy, kąta nachylenia paneli oraz azymutu.

Czym jest sprawność konwersji?

Sprawność konwersji to moc, jaką uzyskamy z 1 m2 stosowanych paneli monokrystalicznych. Najbardziej rozpowszechnione są rozwiązania o sprawności 16%, jednak te najlepsze posiadają wartość rzędu 20%. Optymalna sprawność jest uzyskiwana przy odpowiednim natężeniu promieniowania słonecznego - STC (1000 W/m2, temp. 25 stopni C).

Jakie są rodzaje inwerterów solarnych?
 
Podstawowym podziałem inwerterów jest ten ja jedno-, dwu- i trójfazowe, jednak występują również inne ich rodzaje.
1. W zależności od rodzaju paneli fotowoltaicznych stosowanych w instalacjach, wykorzystuje się inwertery bez transformatora (monokrystaliczne i polikrystaliczne) lub z transformatorem (amorficzne).
2. W zależności od liczby trackerów MPP – jeden lub dwa. Falowniki z dwoma trackerami pozwalają na podłączanie dwóch łańcuchów paneli i uzyskiwanie optymalnej mocy nawet w przypadku, gdy znajdują się one pod różnymi kątami.
3. Inwertery dopasowywane są oddzielnie do systemów sieciowych oraz autonomicznych.

Jaki wpływ na działanie systemu ma kąt nachylenia paneli?

 Kąt nachylenia ma duże znaczenie dla wydajności całego systemu i dla różnych szerokości geograficznych jest inny – w przypadku naszego kraju wynosi 35 stopni w kierunku południowym. Jednak dopuszczalne jest zastosowanie innych kątów nachylenia oraz innych kierunków wtedy, gdy nie ma innej możliwości. Co ciekawe, wydajność nie spada wtedy znacząco – możliwe jest skierowanie paneli na wschód czy zachód pod kątem 45 stopni, a wydajność spadnie wtedy tylko o 5%.


Teleadresowe Dane


ARCHIGON Sp. z o.o.
ul. Traktorowa 12
33-100 Tarnów
NIP: 873-325-22-56
REGON: 123027713

Archigon Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495646, kapitał zakładowym w wysokości 250.000,00 zł opłacono w całości.