Korzyści z instalacji


Nowoczesne instalacje fotowoltaiczne niosą bardzo wiele korzyści, w związku z czym ich popularność wciąż rośnie. Ich podstawowe zalety to:

Długowieczność i trwałość – panele, które są podstawowymi elementami całych systemów, mogą być wykorzystywane z powodzeniem przez co najmniej 25 lat (gwarancja producenta na co najmniej 10 lat) i przez cały ten okres ich moc wyjściowa jest na najwyższym poziomie. W tym czasie nie musimy obawiać się o zniszczenie paneli, nawet w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych – połączenie aluminium, szkła hartowanego oraz specjalnych folii ochronnych sprawia, że są one odporne nawet na największe gradobicia.

Oszczędności – fotowoltaika umożliwia produkcję energii elektrycznej i uniezależnienie się od dostawców prądu. Dzięki niej można ochronić się przed wzrostami cen energii. Zwrot z inwestycji może mieć miejsce już po kilku latach – zarówno w przypadku osób prywatnych, jak i firm. Korzyści finansowe wynikają również z bardzo niskich kosztów eksploatacyjnych, a także strat energii, bowiem w większości przypadków panele fotowoltaiczne instalowane są bardzo blisko odbiorników. Systemy są w dodatku bezobsługowe.

Ekologiczność – instalacje fotowoltaiczne nie emitują żadnych gazów cieplarnianych i jako odnawialne źródło energii wykorzystują energię słoneczną. Dodatkowo koszty wytwarzania podzespołów nie są wysokie, a po ich wykorzystaniu mogą zostać poddane recyklingowi.

Integralność i uniwersalność – fotowoltaika może znakomicie współpracować z systemami energetycznymi, odciążać tradycyjne elektrownie i uzupełniać zapotrzebowanie użytkowników na prąd wtedy, kiedy jest to najbardziej potrzebne, a więc w ciągu dnia. Umożliwia również zaspokajanie zarówno potrzeb pojedynczych osób, jak również tysięcy gospodarstw domowych jednocześnie.

Wysoka sprawność i efektywność – instalacje fotowoltaiczne przetwarzają promieniowanie bezpośrednie, odbite oraz rozproszone, zapewniając produkcję energii w pochmurne dni. Systemy osiągają bardzo wysoką sprawność energetyczną.

Teleadresowe Dane


ARCHIGON Sp. z o.o.
ul. Traktorowa 12
33-100 Tarnów
NIP: 873-325-22-56
REGON: 123027713

Archigon Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495646, kapitał zakładowym w wysokości 250.000,00 zł opłacono w całości.