Jak działa system?


Wbrew pozorom działanie systemów fotowoltaicznych nie jest tak skomplikowane jak mogłoby się wydawać – w rzeczywistości są to całkiem proste układy, dzięki którym możliwa jest skuteczna zamiana promieniowania słonecznego na energię elektryczną przy wykorzystaniu tzw. efektu fotowoltaicznego.

Jak to działa?

W skład instalacji fotowoltaicznych wchodzą między innymi specjalne panele, które składają się z ogniw fotowoltaicznych, mających ogromne znaczenie w procesie zamiany promieni słonecznych na prąd. Ogniwa te wykonane są z płytki półprzewodnika o złączu P-N, w których dochodzi do przemieszczania się ładunków. Jest to efekt oddziaływania fotonów, które posiadają energię większą niż szerokość przerwy energetycznej, w wyniku czego pojawia się napięcie elektryczne. Wystarczy więc podłączyć odbiornik, aby pojawił się proces przepływu prądu elektrycznego. Ogniwa wytwarza się z reguły z krzemu i łączy się je w sposób szeregowy, dzięki czemu powstają panele słoneczne, które mogą wygenerować bardzo dużo energii elektrycznej.

Systemy fotowoltaiczne nie byłyby efektywne, gdyby nie inwerter, który jest sercem całego systemu i bez niego produkcja energii byłaby niemożliwa – zamienia bowiem produkowany przez ogniwa prąd stały na prąd zmienny, nadając mu takie parametry, by mógł być użytkowany w publicznych sieciach energetycznych. Dzięki nieco większej częstotliwości takiego prądu, jest on używany w pierwszej kolejności, przed tym dostępnym z sieci publicznej. W tym miejscu warto wspomnieć o dużym znaczeniu licznika dwukierunkowego, który oblicza ilość prądu pobranego z instalacji fotowoltaicznej i sieci publicznej, określając różnicę pomiędzy energią zużytą a wprowadzoną do sieci.

Dwa typy systemów fotowoltaicznych

1. On-grid, a więc podłączony do sieci – to właśnie w tym systemie mamy do czynienia z licznikiem dwukierunkowym, który umożliwia odsprzedaż niewykorzystanej energii i pobór prądu z sieci, gdy nasze panele wyprodukują go nieodpowiednio dużo. Atutem tego rozwiązania jest możliwość nieprzerwanego korzystania z energii elektrycznej dostępnej w sieci oraz oszczędność wynikająca z faktu, że w godzinach nocnych nie musimy eksploatować paneli i możemy pobierać prąd z sieci.

2. Off-grid – to instalacje fotowoltaiczne niepodłączone do sieci publicznej, w których to produkowana energia jest magazynowana w specjalnych akumulatorach – to właśnie one stanowią główną różnicę. Rozwiązanie najczęściej wykorzystywane jest tam, gdzie nie ma możliwości podpięcia do sieci albo jest to nieopłacalne. Co najważniejsze, zmagazynowana w akumulatorze energia może być wykorzystana w późniejszym, dowolnym czasie.

Montaż systemu a instalacja elektryczna

Wśród inwestorów, chcących zaopatrzyć się w panele PV często pojawia się pytanie o konieczność przebudowy posiadanej sieci elektrycznej w domu. Systemy fotowoltaiczne są podłączane do istniejących już instalacji elektrycznych, w związku z czym nie ma konieczności jej modyfikacji. Sieć elektryczna jest jedynie rozbudowana o mikroinstalację, zapewniającą nieustanną produkcję prądu.

Teleadresowe Dane


ARCHIGON Sp. z o.o.
ul. Traktorowa 12
33-100 Tarnów
NIP: 873-325-22-56
REGON: 123027713

Archigon Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495646, kapitał zakładowym w wysokości 250.000,00 zł opłacono w całości.