Farmy fotowoltaiczne


Inwestycja w odnawialne źródła energii jest dzisiaj niezbędna do tego, by tanim kosztem wytwarzać duże ilości energii, które w dalszej perspektywie będą miały nieoceniony wpływ na życie ludzi. Jednym z przedsięwzięć, dających ogromne korzyści są farmy fotowoltaiczne, a więc elektrownie słoneczne, w których do pobierania energii wykorzystuje się specjalne panele. Jest to metoda, z której korzysta się na całym świecie, w tym coraz chętniej w naszym kraju. Fotowoltaika rozwija się dzisiaj w bardzo szybkim tempie.

Opłacalna inwestycja

Wokół farm fotowoltaicznych urosło wiele mitów nie mających nic wspólnego z prawdą , które niekiedy odstraszają inwestorów. Mówi się np., że wymagają one ogromnych ilości promieni słonecznych i wysokich temperatur, są niezwykle drogie i długo zwraca się koszt poniesiony na ich wzniesienie. W praktyce okazuje się, że elektrownie tego typu powstają bardzo szybko, ich koszt zwraca się po kilku latach, a energię produkować można nawet, gdy temperatury nie są wysokie, a niebo przykrywają chmury. Koszt budowy standardowej farmy o mocy 1 MWp, w przypadku której nie jest wymagane wyrównywanie terenu czy utwardzanie dróg, to około 3,9-4,8 mln zł, zaś koszt przyłącza linii średniego napięcia wynoszą 60 tys. zł (połowę z nich pokrywa dystrybutor).

Istotną rolę odgrywa nie tylko wysoka wydajność, bowiem bardzo dużym atutem jest to, że elektrownia tego typu jest praktycznie bezobsługowa i bardzo łatwo monitorować jej wydajność.

Czas budowy i wymagania

Czas realizacji farmy fotowoltaicznej to 1 miesiąc, gdy warunki do pracy są odpowiednie i gdy dopisuje pogoda. Działka, na której powstanie elektrownia słoneczna o mocy 1 MWp, powinna posiadać powierzchnię od 1,5 do 3,5 ha (standardowo przyjmuje się 2 ha). Aby uzyskać zgodę na budowę elektrowni, konieczne jest uzyskanie niezbędnych pozwoleń, tzn.:

  • pozwolenia na budowę,
  • koncesji na sprzedaż energii, która wydawana jest przez urząd regulacji energetyki,
  • decyzji środowiskowej, jednak tylko w przypadku budowania elektrowni na terenie chronionym,
  • warunków przyłączeniowe od lokalnego dystrybutora energii elektrycznej,
  • zapisu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w którym ujęto możliwość wybudowania takiej elektrowni na określonym terenie.

Ilość produkowanej energii i przychody

Fotowoltaika daje ogromne możliwości jeżeli chodzi o ilość produkowanej energii – w przypadku farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MWp jest to od 950 do 1100 MWh rocznie. Wartość ta jest oczywiście uzależniona od wielu czynników, takich jak lokalizacja, konfiguracja czy warunki klimatyczne (ze względu na wahania pogodowe różnica ta może wynosić w ciągu roku do 10%). Roczny spadek mocy szacuje się na 0,6-1% na rok.

Przychody ze sprzedaży energii dotyczą dwóch pozycji:
 
  1. przychodów wynikających ze sprzedanej energii (mierzonej po stronie średniego napięcia) – kwota ta jest ustalona ustawowo i co roku o jej wysokości informuje Urząd Regulacji Energetyki (w 2014 roku było to 181,55 zł/MWh),
  2. przychodów wynikających ze sprzedaży zielonych certyfikatów. Zielone certyfikaty to specjalne papiery wartościowe, które wydawane są producentom energii pozyskanej z odnawialnych źródeł, w tym specjalizujących się w fotowoltaice. Ilość energii jest w tym wypadku mierzona po stronie niskiego napięcia, a średnia cena takiego certyfikatu (na Towarowej Giełdzie Energii) wynosiła w drugiej połowie 2014 roku 180 zł/MWh.

Warto pamiętać, że od przychodów wynikających ze sprzedaży energii należy odliczyć koszty bilansowania handlowego, które wahają się od kilku do kilkunastu procent wartości sprzedanej energii.


Teleadresowe Dane


ARCHIGON Sp. z o.o.
ul. Traktorowa 12
33-100 Tarnów
NIP: 873-325-22-56
REGON: 123027713

Archigon Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495646, kapitał zakładowym w wysokości 250.000,00 zł opłacono w całości.