Budowa ogniwa


Niezbędnymi elementami baterii słonecznych są ogniwa fotowoltaiczne, których zadaniem jest wytwarzanie prądu z padających promieni słonecznych. I chociaż ich potencjał w zaopatrywaniu w odnawialną energię odkrył już w 1839 roku francuski fizyk Antoine Cesar Becquerel, dopiero w 1958 teoria została zamieniona w praktykę, a technologie krzemowe zostały wykorzystane w budowie wystrzelonej na orbitę ziemską satelity \"Vanguard 1\". Z roku na rok popularność systemu wzrastała, a w dzisiejszych czasach jest to rozwiązanie popularne, które uważane jest za jedno z najbardziej przyszłościowych.

Działanie i budowa

Ogniwa fotowoltaiczne wykonuje się najczęściej z krzemu krystalicznego lub polikrystalicznego (rzadziej z selenu i germanu) – posiadają dwie warstwy półprzewodnika, tworzącego złącze n-p. Pod wpływem padającego na złącze światła słonecznego, powstają pary elektron-dziura, które następnie rozdzielają się dzięki polu elektrycznemu – elektrony do warstwy n, zaś dziur do warstwy p. Takie przemieszczanie się ładunków powoduje powstawanie napięcia elektrycznego. Płytki posiadają grubość około 200-400 mikrometrów, a na obie jej strony naniesione są kontakty w postaci metalicznych połączeń.

Ogniwa fotowoltaiczne mogą zostać połączone ze sobą w sposób szeregowy, równoległy lub mieszany. Określone rodzaje połączeń stosuje się, aby uzyskać większe napięcie, większą wydajność albo uzyskać oba te parametry naraz, na wysokim poziomie. Pojedyncze złącze n-p pozwala wytworzyć napięcie o wartości 0,5 V, a obecnie sprawność, jaką osiągają panele fotowoltaiczne określa się na 14-18%, jednak w laboratoriach pojedyncze płytki osiągają bardzo wysoką sprawność rzędu 24%. Coraz większa wydajność, nowoczesne technologie oraz dążenie producentów do znacznego obniżenia kosztów produkcji pozwalają myśleć z optymizmem na temat tego, co czekać nas będzie w przyszłości.

Proces produkcji

Ogniwa, zasilające panele fotowoltaiczne monokrystaliczne oraz polikrystaliczne, produkowane są w odmienny sposób. W przypadku tych pierwszych proces polega na bardzo powolnym wyciąganiu zarodka z roztopionego krzemu, dzięki czemu otrzymywany jest cylindryczny monokryształ, który przybiera kształt walca. Następnie jest on precyzyjnie cięty na 2-3- milimetrowe płytki o kształcie koła, a następnie z tego koła ośmiokąt. Dlaczego akurat ośmiokąt? Ponieważ wycinając kwadrat, dochodziłoby do bardzo dużych strat materiałowych.

Jeżeli chodzi o ogniwa fotowoltaiczne polikrystaliczne, powstają one z dużych krzemowych bloków o kształcie prostopadłościanu. Wytwarza się je w specjalistycznych piecach, gdzie roztopiony krzem jest oziębiany i by w ten sposób powstał polikryształ o dużych ziarnach. Następnie dochodzi do cięcia bloków na prostokątne płytki. Proces produkcji technologii polikrystalicznych jest zdecydowanie mniej kosztowny, w związku z czym panele fotowoltaiczne zbudowane z nich dostępne są na rynku w niższych cenach. Podstawowe zalety tych technologii to prostota użytkowania, wysoka sprawność przetwarzania promieni słonecznych na energię elektryczną oraz bardzo wysoka stabilność.

Teleadresowe Dane


ARCHIGON Sp. z o.o.
ul. Traktorowa 12
33-100 Tarnów
NIP: 873-325-22-56
REGON: 123027713

Archigon Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495646, kapitał zakładowym w wysokości 250.000,00 zł opłacono w całości.